Jak vyčistit lakový ohřívací filtr

Domácí hacks: (July 2019)

elektroliza medi z rztoku CuCl (Červenec 2019).

Anonim

Ohřívače Lasko jsou přenosné elektrické ohřívače určené pro domácí použití. Ohřívače jsou určeny k ohřevu malých prostorů, jako jsou jednotlivé místnosti nebo byty najednou a vyžadují minimálně 12, 5 zesilovače pro správné použití. Další požadavky na řádné používání zahrnují pravidelné čištění ohřívače, které odstraňuje nečistoty a prach, které mohou bránit proudění vzduchu a mohly by dokonce představovat nebezpečí požáru. Pravidelné čištění ohřívače Lasko pomáhá udržovat správnou funkci ohřívače.

Krok 1

Odpojte ohřívač Lasko od elektrické zásuvky. Před pokračováním počkejte, až ohřívač zcela vychladne.

Krok 2

Použijte vysavač s kartáčovým nástavcem k čištění horní mřížky, vytažení nečistot a prachu nahoru a ven z nainstalovaného filtru. Neodstraňujte ohřívač k přístupu k filtru.

Krok 3

Osušte boky, přední a zadní část ohřívače Lasko měkkým suchým hadříkem.

Krok 4

Před opětovným zapnutím ohřívače zapojte.

Designer Informativní Domácí hacks