Jak napravit elektrické vedení v domě s elektrickým zemem Problém

Domácí hacks: (July 2019)

Nash 2016 Carp Fishing DVD + Eurobanx 2 Alan Blair Full Movie (Červenec 2019).

Anonim

Elektrické uzemnění je v domácnosti nezbytné k zabránění požáru a úrazu elektrickým proudem. Uzemnění zajišťuje, že všechny vodiče uvnitř obvodu jsou připojeny k uzemnění, které snižuje napětí na nulu. Starší domy mají více problémů s uzemněním. Jedním z nejjednodušších problémů s uzemněním, které je nutné opravit, je správné ujistěte se, že jsou všechna připojení na zemi správná.

Použijte multimetr k otestování elektrických obvodů.

Krok 1

Vypněte hlavní elektrický proud.

Krok 2

Najděte uzemňovací tyč do země. Obvykle se nachází mimo stěnu elektrickým panelem.

Krok 3

Zkontrolujte svorku uzemnění. Znovu připojte kabel a utáhněte svorku.

Krok 4

Zkontrolujte zemnící vodič, který běží k měděné nebo galvanizované vodě v domě. Ujistěte se, že přípojky jsou těsné. Vizuálně zkontrolujte, zda se zemnící vodič pohybuje kolem vodovodu a ne přes něj. Pokud zemnící vodič prochází službou, musí být přesunut.

Krok 5

Zapněte elektřinu na hlavním panelu. Zkontrolujte zařízení s problémy s uzemněním pomocí multimetru. Telefonujte odborného elektrikáře, pokud to nepomůže s problémem s uzemněním.

Designer Informativní Domácí hacks