Jak provést manuální zpětné promývání na systému změkčovače vody

Domácí hacks: (July 2019)

Vlog #13: návod na výrobu sandálků (Červenec 2019).

Anonim

Při zpětném proplachu systému změkčovače vody protéká voda nádržkou na pryskyřici nahoru. To dělá to rychlostí a propláchne železné minerály z pryskyřicového lože a vystupuje do odtoku. Manuální změkčovač vody můžete nastavit tak, aby před běžnou regenerací provedl další cyklus proplachování a rychlé oplachování. Tím se čisticí pryskyřice před regenerací solnou solankou. Musíte to provést pouze v případě, že zásobování vodou obsahuje sedimenty a pokud chcete zachovat vodu, měli byste jej vypnout.

Krok 1

Stiskněte tlačítko "Select 1" nebo podobné tlačítko, dokud se na displeji neobjeví "Clean" a "Off".

Krok 2

Stiskněte tlačítko "nahoru" nebo "dolů", dokud se nezobrazí text "Zapnuto".

Krok 3

Opět stiskněte tlačítko "Zvolit 1", dokud se neobjeví "Čistý čas" a "7". Sedm minut je výchozí čas prodlevy. Můžete to udělat kdekoliv od jedné do 15 minut. Dlouhá je lepší, ale používá více vody. Dodatečné proplachování se nyní uskuteční před normální sekvencí regenerace.

Designer Informativní Domácí hacks